REHABILITACIÓ, REPARACIÓ I MANTENIMENT DE PISCINA

REHABILITACIÓ, REPARACIÓ I MANTENIMENT DE PISCINA

Treballs de rehabilitació, reparació i manteniment de piscines,

 

-Canvi de revestiment existent de piscina per nou

-Impermeabilització de vas de piscina en cas de pèrdues i/o filtracions d.aigua

-Canvi de coronament exterior de piscines amb pedra artificial,pedra natural,gres o ceràmica

-Reparació de pèrdues del vas de piscines en zones localitzades

-Reparació de revestiment puntual de piscines

-Formació de borada de piscina

-Localització i reparació de fuites o pèrdues al sistema d’il·luminació interior i al sistema de depuració de piscina (tubs soterrats, skimmer, boquilles, neteja fons, desguàs)

Prepara la teva piscina per aquest estiu!