REHABILITACIÓ DE COBERTA PLANA i REFORMA DE TERRASSA D’HABITATGE UNIFAMILIAR A ESTAVAR-LA CERDANYA

REHABILITACIÓ DE COBERTA PLANA i REFORMA DE TERRASSA D’HABITATGE UNIFAMILIAR A ESTAVAR-LA CERDANYA

ANTECEDENT

Habitatge de segona residencia propietat d’un client habitual ens encarrega rehabiliar terrassa existent per problemes de filtracions d’aigua, problemes de goteres

OBJECTIU

Reforma integral de coberta plana, retirant impermeabilització actual, nova impermeabilització de terrassa i pavimentat final

Enderrocs:

Retirada de làmina existent formada per làmina asfáltica autoprotegida  a la vista

Impermeabilització

Es col·loca nou sistema d’impermeabilització de coberta plana amb sistema schlüter –Ditra, formant capa única adherida al parament existent amb adhesiu adient per sistema schlüter-25 formant juntes contínues, i minvells contra paraments perimetrals.

Paviment:

Es pavimenta la terrassa amb peça de gres natural marca Gres de Breda, de grans prestacions per baixes temperatures, adherit directament sobre la làmina impermeabilitzant

Obra Realitzada Any 2018

 

There are 8 comments for this article