Serveis

Què fem i què podem fer per a tu?

OBRA NOVA

REFORMES

MANTENIMENT d’EDIFICIS

CONSTRUCCIÓ, REPARACIÓ I MANTENIMENT DE PISCINES

-Enderrocs
-Gestió de residus
-Moviment de terres
-Fonamentació
-Estructura
-Estructura metàl·lica
-Ram de paleteria
-Tancaments Exteriors
-Tancaments i divisories interiors

-Aïllaments i impermeabilitzacions
– Revestiments exteriors
-Revestiments interiors
-Paviments exteriors
-Paviments exteriors
-Fusteria interior
-Fusteria exterior
-Serralleria
-Pintura
-Equipament de banys
-Equipament de cuina
-Instal·lacions d’aigua
-Instal·lacions d’electricitat
-Instal·lacions de calefacció
-Instal·lacions de gas
-Instal·lacions de climatització
-Instal·lacions tèrmiques solars