Rehabilitació d’habitatge a Sabadell centre

Rehabilitació d’habitatge a Sabadell centre

En aquesta obra estem portant a terme treballs de paleteria dels quals en destaquem:

-Enderroc de coberta existent formada per bigues de fusta, entramat de llates de fusta, solera de rajola ceràmica i teula àrab vella,es realitzen treballs de retirada de teules fent acopi en palets er posterior recol·locació

-Treballs de sanejat de parets interiors repicant tots els revestiments de guix

-Aïllament interior ecològic mitjançant plaques de suro  adherides a parament amb morter adhesiu ecològic en base de calç,tot per anar revestit amb morter de calç i acabat lliscat amb calç per donar acabament final

-Revestiments de calç,

-Enlluiits de calç

Arquitectes-La tercera pell