IMPERMEABILITZACIÓ DE TERRASSES

IMPERMEABILITZACIÓ DE TERRASSES

Treballs d’impermeabilitacio de terrassa amb filtracions d’aigua que generava humitats a l’interior de l’habitatge

-Es retira tot el sòcol perimetral de la terrassa

-Es realitza encastament perimetral per entrega de làmina

-Es col·loca lamina shluter ditra adherida amb adhesiu schluter directament sobre paviment existent.

El sistema schluter no precisa la retirada del paviment existent ni les capes de terrat existents evitant aixi tots els treballs d’enderroc i desenrunament i permet col·locar el nou paviment directament sobre de la lamina amb gruixos de no gaire mes de 2 cm totals. La lamina consta de dues parts, una de les quals exerceix la funció de lamina desolidaritzant amb el paviment existent evitant així el patiment del paviment d’acabat per diferencies tensionals.

-Es pavimenta la terrassa amb ceràmica vermella tipus 14x28cm col·locada a l’espiga adherida amb keraflex de Mapei

-Es realitza borada de terrassa i sòcol perimetral de rajola per protecció de minvell

Arquitecta tècnica :Marta Carbonell