Tota tècnica de construcció aconsegueix al final la seva forma eterna, la seva expressió fonamental que a partir de llavors es perfecciona i afina

Ernst Neufert