REFORMA CLÍNICA BARCELONA

REFORMA CLÍNICA BARCELONA

Treballs de redistribució i reforma de petits espais de l’edifici de la clínica per adaptar noves necessitats i nou ús de sales existents.

En aquesta obra s’han realitzat enderrocs, petites parts d’estructura, ram de paleta, paviments, repas de parets i pintura final.

Les reformes han consistit en:

Adaptació de nova zona per reubicació de zona de cafetería

Rehabilitació d’habitació per instal·lació d’aparell  de densiometria

Tancament de cel obert en desús per convertir-lo en habitació consulta

POLICLINICA BARCELONA