OBRA REHABILITACIÓ DE FORJAT INTERMIG SANTPEDOR

OBRA REHABILITACIÓ DE FORJAT INTERMIG SANTPEDOR

Es tracta d’una reforma integral  d’un habitatge entre mitgeres de més de 100 anys d’antiguetat i deshabitat per forces anys, situat al centre de Santpedor.
L’objectiu de l’obra és  convertir-lo en habitatge unifamiliar mantenint la casa rústica original al mateix temps que quedi integrada en l’entorn on es troba situada,
Està estructurada en Planta baixa, planta primera, planta segona i planta sotacoberta.

ÉS UNA OBRA EN CURS

Actualment s’han practicat enderrocs de totes les divisòries interiors existents a planta baixa, planta primera i planta segona. També s’han repicat totes les parets mitgeres per tal de deixar la pedra vista de les parets i deixar-ne parts com a acabat final
S’ha enderrocat tot el sostre de planta primera format per bigues de fusta, taulell de fusta de pi, capes de morter i rajola tipus cairó antic.
Aquest sostre s’està construïnt de nou seguint una estètica antiga mitjançant rulls d’avet nòrdic treballats a obra i tractats amb antixilòfogs,encastats a parets mitgeres actuant com a bigues i revoltó amb rajola manual carregat sobre encadellat practicat longitudinalment a la biga, les bigues consten de connectors per la part superior roscats a la biga, i s’ha realitzat una capa de compresió armada amb formigó alleugerit amb argila expandida,
Acturalment s’està treballant en reparar el sostre de la planta baixa.
SANTPEDOR2