PÈRGOLA A RELLINARS

PÈRGOLA A RELLINARS

Es construeix una pèrgola per aparcar vehicles. L’element més destacat és una llosa de formigó armat de 35m2 que se suporta únicament per dos pilars metàl·lics i un tram de mur de contenció de formigó armat de 2,30.

Estructura de suport a banda esquerra dos perfils metàl·lics tubulars de secció rodona de diàmetre 100 col·locats en creu, de tal manera que queden inclinats.

Per altra banda el mur de contenció és de formigó armat tipus HA25 amb doble armat bidireccional de barra corrugada d’acer BS500, tot encofrat en taulell fenòlic i amb sistema mitjançant dibidals.

La llosa superior inclinada està formada per doble engraellat de barra d’acer corrugat amb cèrcol de bora-biga també d’acer corrugat segons càlculs de la direcció facultativa de formigó HA25 hidròfog i panell fenòlic fent un goteró i mata cantells perimetral.

El terra existent és un formigó imprès amb un motlle d’imitació llamborda.